Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập
Poster Tad Truy Tìm Kho Báu 3: Lời Nguyền Xác Ướp 2022

Tad Truy Tìm Kho Báu 3: Lời Nguyền Xác Ướp 2022

Tad rất muốn các đồng nghiệp khảo cổ học chấp nhận anh ta là một người của họ, nhưng anh ta luôn làm mọi thứ rối tung lên. Tad vô tình phá hủy một cỗ quan tài và sử dụng một câu thần chú cổ xưa gây nguy hiểm đến tính mạng của những người bạn: Mummy, Jeff và Belzoni. Với tất cả mọi người chống lại anh ta và chỉ được Sara giúp đỡ, anh ta bắt đầu một cuộc phiêu lưu sẽ đưa anh ta từ Mexico đến Chicago và từ Paris đến Ai Cập, để chấm dứt lời nguyền của Xác ướp.

Tải xuống : AVI
  • Tad Truy Tìm Kho Báu 3: Lời Nguyền Xác Ướp Kb/s
  • Tad Truy Tìm Kho Báu 3: Lời Nguyền Xác Ướp Kb/s
  • Tad Truy Tìm Kho Báu 3: Lời Nguyền Xác Ướp Kb/s
Tải xuống : MP4
  • Tad Truy Tìm Kho Báu 3: Lời Nguyền Xác Ướp Kb/s
  • Tad Truy Tìm Kho Báu 3: Lời Nguyền Xác Ướp Kb/s
  • Tad Truy Tìm Kho Báu 3: Lời Nguyền Xác Ướp Kb/s

Đề xuất Phim